قاب هالوژن
مشخصات
  • دارای دو مدل قاب تخت و عمق دار جهت جلوگیری از خیرگی چشم
  • دارای بدنه از جنس ABS آنتی UV