صنایع روشنایی پارس لایت با بهرگیری از دانش طراحی صنعتی و فن آوریهای نوین و استفاده از متخصصین مجرب و کارآزموده، توانسته است در مدت زمانی کوتاه،گام بلندی در زمینه طراحی و تولید انواع چراغ های روشنایی بردارد.

parslight-products